Perbanyaklah Zikir

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a..
Ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
"Sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan guna mencari hamba ahli berzikir.
Jika mereka mendapati kaum yang selalu berzikir kepada Allah SWT, mereka menyerunya, `Serukanlah kebutuhan kalian.
' Kemudian mereka membawanya dengan sayap-sayapnya ke atas langit bumi. Lalu mereka ditanya oleh Rabb-nya (Dia Maha Mengetahui),
`Apa yang dikatakan oleh hamba-hamba-Ku?'
Para malaikat menjawab,
`Mereka menyucikan dan mengagungkan Engkau, memuji dan memuliakan Engkau'

Allah berfirman,
`Apakah mereka melihat-Ku?'
Para malaikat menjawab,
`Tidak, demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.'
Allah berfirman,
`Bagaimana kalau mereka melihat Aku?'
Para malaikat berkata,
`Kalau mereka melihat-Mu,tentunya ibadah mereka akan bertambah, tambah menyucikan dan memuliakan Engkau.'
Allah SWT berfirman, `
Apa yang mereka minta?'
Para malaikat berkata,
`Mereka memohon surga kepada-Mu.'
Allah berfirman, `
Apakah mereka pernah melihatnya?'
Para malaikat berkata,
`Tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya.'
Allah SWT berfirman,
`Bagaimana kalau mereka melihatnya?'
Para malaikat berkata,
`Kalau mereka melihatnya, niscaya mereka akan semakin berhasrat serta tamak dalam memohon dan memintanya.'
Allah SWT berfirman,
`Pada apa mereka memohon perlindungan?'
Para malaikat berkata,
`Mereka memohon perlindungan dari neraka-Mu.'
Allah SWT berfirman,
`Apakah mereka pernah melihatnya?'
Para malaikat berkata,
`Kalau mereka melihatnya, niscaya mereka akan semakin berlari menjauhinya dan semakin takut.'
Allah SWT berfirman,
`Kalian Aku jadikan saksi bahwa Aku telah mengampuni mereka.'

by group = QURAN ALWAYS IN MY HEART!! ( 'Muhsin محسن' 12 )

Comments :

0 komentar to “Perbanyaklah Zikir”


Posting Komentar